Home

Yoga studio Bliss

sertifikovani instruktori – prijatan ambijent – individualni pristup

U našem studiju rade sertifikovani joga učitelji koji imaju dugogodišnju praksu i redovno se edukuju na specijalizovanim kursevima iz joge i sličnih kurseva koji neguju holistički pristup životu.

Joga kao drevna veština je pretrpela mnoga iskrivljenja koja su se dešavala tokom vekova, a naročito u 20 veku. Nastale su razne vrste uniformnih joga koje se praktikuju u velikim grupama bez obzira na individualna ograničenja.

Naša ideja je da se ispravi narušen pristup jogi i da se ponovo uspostavi bliskost i ravnopravnost između onoga ko prima i onoga ko predaje znanje. To je jedan uzajamni proces iz koga svi podjednako uče. Svi instruktori koji su radili ili rade u studiju Bliss imali su slobodu da budu potpuno autentični i da svo svoje znanje prenose na svojim časovima bez ikakvih nametanja rigidnih sistema. Jedina dva pravila koja ne smeju biti prekršena jesu da čas mora biti bezbedan i usklađen sa potrebama polaznika.

Studio je namenski uređen za joga časove tako da svojim prijatnim ambijentom doprinosi opuštajućoj atmosferi koja je neophodna kako bi se bez spoljnjih ometajućih uticaja lakše okrenuli ka svome unutrašnjem biću.

Dođite i osetite blagodeti joge!