Home

Yoga studio Bliss

sertifikovani instruktori – prijatan ambijent – individualni pristup

U našem studiju rade sertifikovani joga učitelji koji imaju dugogodišnju praksu i redovno se edukuju na specijalizovanim kursevima iz joge i sličnih kurseva koji neguju holistički pristup životu.

Joga kao drevna veština je pretrpela mnoga iskrivljenja koja su se dešavala tokom vekova, a naročito u 20 veku. Nastale su razne vrste uniformnih joga koje se praktikuju u velikim grupama bez obzira na individualna ograničenja.

Naša ideja je da se ispravi narušen pristup jogi i da se ponovo uspostavi bliskost i ravnopravnost između onoga ko prima i onoga ko predaje znanje. To je jedan uzajamni proces iz koga svi podjednako uče. Svi instruktori koji su radili ili rade u studiju Bliss imali su slobodu da budu potpuno autentični i da svo svoje znanje prenose na svojim časovima bez ikakvih nametanja rigidnih sistema. Jedina dva pravila koja ne smeju biti prekršena jesu da čas mora biti bezbedan i usklađen sa potrebama polaznika.

Studio je namenski uređen za jogu tako da svojim prijatnim ambijentom doprinosi opuštajućoj atmosferi koja je potrebna da bi se okrenuli ka svome unutrašnjem biću.

Dođite i osetite blagodeti joge!