Meditaciono povlačenje

22. i 23. februara 2020. godine

Svrha meditacionih povlačenja je da se u pogodnom okruženju iskusi dubinsko blagotvorno dejstvo meditacije na naš um, a samim tim i na celokupno naše funkcionisanje, kao i da se stabilizuje praksa . Da bismo mogli da umirimo um neophodno je da se makar na kratko izolujemo od bezbrojnih činilaca koji ne dozvoljavaju da imamo unutrašnji mir, jasnu percepciju i stabilnost. Celodnevna praksa koja je jedino moguća u uslovima povlačenja, omogućava nam da prepoznamo i dođemo u kontakt sa urođenim kvalitetima našeg uma – mirom, jasnoćom i osećajem dobrobiti.

Darma učitelj Valentin
Učitelj Valentin Đurme

Detaljnije o događaju pogledajte na Facebook stranici Beogradskog Bodhi Path centra :

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *