Meditacija

Young people meditate.

Boravljenje u mirovanju – Shine meditacija

Svake SREDE od 18.30h u prostoru joga studija Bliss imamo mogućnosti da se upoznamo sa jednom najbazičnijih budističkih meditacija. Cilj ove prakse je da se naš skoro uvek uznemiren i konfuzan um smiri. Jasnoća i vedrina su kvaliteti koji se ovom praksom generišu i oni pripadaju našoj pravoj prirodi koju smo u borbi za opstanak davno zaboravili.

Tehnika je vrlo jednostavna i koristimo kao predmet koncentracije nešto nama najbliže, a to je naš dah.

Ovo meditacija se izvodi u više faza sa pauzama u ukupnom trajanju od 45min.

Ulaz je slobodan za sve zainteresovane za budizam i budističku meditaciju, bez obzira na religioznu pripadnost i duhovno opredeljenje.

Meditaciju vode članovi Bodhi Path-a koji su završili trogodišnju edukaciju za Dharma učitelje.

Zbog ograničenog broja mesta, značilo bi nam da nam se najavite putem prijave:


O Bodhi Path-u

Bodhi Path pruža kurikulum učenja i meditativnih praksi koji je sačinio Šamar Rinpoče, a koji je ukorenjen u autentičnim budističkim učenjima, i prilagođen potrebama i uslovima života savremenih praktičara. Ovaj kurikulum se izučava u svim Bodhi Path centrima i može mu se pristupiti na osnovu uputstava kvalifikovanog učitelja.

Budina učenja sačuvana su u neprekinutoj liniji transmisije, čiji je deo Karma Kađu – jedna od četiri škole tibetanskog budizma.

Bodhi Path centre je osnovao, i njima upravlja, Šamar Rinpoče, koji je zajedno sa Gjalva Karmapom nosilac Karma Kađu linije. Pod duhovnim vođstvom Karmape i Šamarpe, Bodhi Path učitelji pružaju meditaciona i filozofska uputstva svima koji su zainteresovani za izučavanje i praktikovanje budizma.

Gjalva Šamar Rinpoče

Shamar Rinpoche resting in a park

Mipam Čokji Lodro je rođen 1952. godine na Tibetu. Kada je imao četiri godine XVI Gjalva Karmapa, nosilac Kadju linije tibetanskog budizma ga je prepoznao kao XIV Šamarpu. Linija Šamarpi ili Lama sa Crvenom kapom. nastala je u XIII veku i predstavlja drugu najstariju neprekinutu liniju inkarnacija i transmisije kađu učenja i nosilaca te iste linije. Šamar Rinpoče ostao je sa XVI Gjalva Karmapom sve do njegove smrti 1981. godine i od njega primio celokupan korpus kađu učenja. Od 1980. godine podučavao je u različitim budističkim centrima širom Azije i na Zapadu. Tokom 1996. godine, počeo je da osniva Bodhi Path budističke centre, odnosno mrežu centara utemeljenih na ne-sektaškom pristupu budizmu. Kurikulum Bodhi Path centara zasnovan je na učenjima o uvežbavanju uma (Lođong) koja potiču od indijskog budističkog učitelja Atiše iz XI veka. Atišini metodi su posebno praktični i delotvorni za uvežbavanje uma i produbljivanje mudrosti u našem savremenom dobu, a povrh toga se mogu prenositi i primenjivati izvan monaških okvira